سی و ششمین جلسه شورای عالی مسكن استان ته ران با حضور مهندس علی نیكزاد، وزیر مسكن و شهرسازی و دكتر مرتضی تمدن، استاندار تهران با هدف سرعت بخشیدن به روند اجرای مسكن مهر برگزار شد.

  سی و ششمین جلسه شورای عالی مسكن استان ته ران با حضور مهندس علی نیكزاد، وزیر مسكن و شهرسازی و دكتر مرتضی تمدن، استاندار تهران با هدف سرعت بخشیدن به روند اجرای مسكن مهر برگزار شد.در این نشست كه مدیران ارشد سازمان های دولتی هم حضور داشتند پس از جمع بندی وضعیت مسكن مهر مقرر شد با رفع موانع موجود امكان تسریع این طرح در كوتاه ترین زمان ممكن فراهم شود. دكتر تمدن طی سخنانی در ابتدای این نشست با تاكید بر اینكه هدف دولت از اجرای این طرح خارج كردن بازار مسكن از دست باندهای مافیایی بود خواستار برخورد اعتقادی مدیران استانی با این طرح و بسیج همه دستگاه ها برای رفع موانعی شد كه تا این مقطع پیشرفت كندی را برای این طرح ملی رقم زده است. او با تاكید بر اینكه داشتن سرپناهی مناسب برای جوانان كشور نباید دور از دسترس باشد و به رویایی برای مردم تبدیل شود، خواستار جدیت بیشتر در تكمیل پروژه های مسكن مهر استان شد. مهندس نیكزاد در این نشست با اشاره به اینكه وضعیت مسكن مهر با توجه به شرایط خاص استان تهران با سایر مناطق كشور تفاوت دارد، گفت: نباید ضعف ها پوشانده شوند. وی افزود: باید این مساله را پذیرفت كه پیشرفت كار در گرو پیگیری جدی مساله است. دكتر ابوالفضل مشكینی، رییس سازمان مسكن و شهرسازی استان تهران نیز گفت: در استان تهران به دو مولفه مشكلات پیش روی تخصیص و آماده سازی زمین به دلیل وجود معارضان و سایر موانع و همچنین حجم كاری عظیم در این استان، توجه نمی شود.به گفته مشكینی، مقایسه استانی كه مجموع پروژه های مسكن مهرش از 12 هزار واحد فراتر نمی رود با استان تهران كه به تنهایی 240 هزار متقاضی مسكن مهر معادل یك چهارم كل متقاضیان كشوری را دارد كار درستی نیست. با این حال وی با اعلام این كه موانع پیش روی پیشرفت پروژه های مسكن مهر برداشته شده است، تصریح كرد با تخصیص و آماده سازی زمین و تامین بودجه برای اعطای سریع تسهیلات مسكن مهر طی سال آتی بیشتر پروژه های مسكن مهر به نتیجه می رسند.بر اساس اظهارات مشكینی، سازمان مسكن و شهرسازی مصمم است با نظارت دقیق و مداوم سرعت لازم در اجرای پروژه ها را ایجاد نماید.در این نشست مقرر شد دستگاه های متولی خدمات رسانی به طرح مسكن مهر برای تامین امكانات زیربنایی پروژه های مسكن مهر اقدام كنند تا همزمان با تكمیل پروژه ها امكانات مناسب خدماتی در دسترس ساكنان قرار گیرد.