مدیرکل تعاون استان تهران از اتمام واگذاری زمین به تعاونی‌های مسکن مهر این استان خبر داد و اعلام کرد تسریع در ساخت پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

 

وزیر تعاون درباره‌ آن دسته از افرادی كه قادر به تامین آورده‌ اولیه خود براساس موعد زمانبندی شده در طرح مسكن مهر نباشند گفت: اگر در مسیر اجرای طرح مسكن مهر عده‌ای از متقاضیان نتوانند آورده خود را تامین كنند ضمن محفوظ بودن حق امتیاز آنان، از چرخه دریافت واحدهای مسكونی حذف و افراد بعدی به منظور اخذ و ساخت واحدهای مسكونی در قالب مسكن مهر معرفی شوند.

مدیرکل تعاون استان تهران از اتمام واگذاری زمین به تعاونی‌های مسکن مهر این استان خبر داد و اعلام کرد تسریع در ساخت پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

خبرگزاری فارس: وزیر مسكن و شهرسازی گفت: طرح‌های مسكن مهر در كشور بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیكی داشته و انتظار می‌رود بخش بزرگی از این طرح‌ها تا آبان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانك مسكن، علی نیكزاد كه در نشست شورای تأمین مسكن استان مركزی در اراك سخن می‌گفت، بر نقش بانك مسكن در اجرای موفق این طرح تأكید كرد.